poniedziałek, 5 marca 2012

Co powinniśmy wiedzieć o nacjonalizmie ukraińskim i UPAtrioci znad Wisły

Poprzednią notkę kończył przypis do do rozważań profesora Grotta wokół książki Dmytro Doncowa ideologa OUN "Nacjonalizm". Tekst Co powinniśmy wiedzieć o nacjonalizmie ukraińskim traktujący o naturze nacjonalizmu ukraińskiego pojawił się (w różnych mutacjach ) na wielu portalach oraz drukiem. Np. w Naszym DziennikuBibule, na blogu ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Wreszcie w Biuletynie IPN - nr 7-8, (116–117) 2010 r. poświęconym stosunkom polsko – ukraińskim prof. Grott opublikował artykuł Ukraiński nacjonalizm a polska polityka wobec Ukrainy i Ukraińców” Biuletyn - plik pdf http://ipn.gov.pl/download.php?s=1&id=26992

Poniższe cytaty pochodzą z teksu opublikowanego na blogu ks. Tadeusza.

(…) filozofia człowieka i ściśle związana z nią filozofia społeczna oraz cała zaprezentowana tam [w książce Donicowa] aksjologia to rdzeń szowinistycznego nacjonalizmu o skrajnym charakterze. Doktryna nacjonalizmu ukraińskiego w takiej postaci, w jakiej ujmował ją Doncow w swoim „Nacjonalizmie” i w jakiej przyjęła się w OUN wykazuje cechy faszystowskie pokrewne nazizmowi. Skrajny szowinistyczny nacjonalizm przeżywa renesans na Zachodniej Ukrainie, a w Polsce istnieją organizacje współpracujące z organizacjami nacjonalistycznymi kontynuującymi tradycje OUN i UPA które teorie Donicowa przekuwał w rzeczywistość.

Główne cechy nacjonalizmu ukraińskiego wg autora rozważań to:
  • „Nacja ponad wszystko” Stosunki panujące wewnątrz niej też miały być odbiciem świata zwierzęcego. Miała tam obowiązywać hierarchia, na czele której stałby wódz o nieograniczonej władzy. Widzimy tu wyraźnie strukturę właściwą dla faszyzmu i hitleryzmu. Wódz miałby do dyspozycji tzw. „mniejszość inicjatywną” – kategorię ludzi uznanych za lepszych wobec reszty narodu, który w swojej masie był traktowany dość pogardliwie. Ta „mniejszość inicjatywna” miałaby prawo stosowania w stosunku do reszty społeczeństwa „twórczą przemoc”.
  • „siła” „teoria Darwina tłumaczy postęp zwycięstwem silniejszego nad słabszym w nieustannej walce o byt”. 
  • „Przemoc” „bez przemocy i żelaznej bezwzględności niczego w historii nie stworzono…przemoc, żelazna bezwzględność i wojna oto metody, przy pomocy których wybrane narody szły drogą postępu”
  • „Ekspansja” jako siła motoryczna nacjonalizmu ukraińskiego wynika z uznania narodu – „nacji” za gatunek w przyrodzie. Doncow powołuje się tu na Woltera, według którego „pragnienie świetności swego kraju oznacza pragnienie nieszczęścia swoich sąsiadów” i dodaje od siebie„ekspansji swego kraju wyrzeka się tylko ten, u kogo całkowicie obumarło poczucie patriotyzmu.
  • Kolejnymi siłami motorycznymi ukraińskiego nacjonalizmu są ponadto: fanatyzm, bezwzględność i nienawiść. Według autora „Nacjonalizmu” „fanatyk uznaje swoja prawdę za objawioną, którą mają przyjąć inni”. Stąd też płynie jego agresywność i nietolerancyjność w stosunku do innych poglądów.
  • (…) amoralność
    zajmuje ważne miejsce w katalogu cech ukraińskiego nacjonalizmu spod znaku OUN. Celem „moralności” wyznawanej przez ten nacjonalizm jest „silny człowiek”, a nie „człowiek w ogóle”. W przyrodzie nie ma bowiem humanizmu i sprawiedliwości. (…) Jest tylko siła (życie) i słabość (śmierć).Badacz nacjonalizmu ukraińskiego przestrzega przed spojrzeniem nań jedynie przez pryzmat jego antyrosyjskiego ostrza.
Zaznacza, że takiej aksjologii nie posiadał nigdy nacjonalizm polski w żadnej ze swoich odmian i dlatego próby stawiania znaku równości pomiędzy nim a nacjonalizmem ukraińskim stanowi albo wyraz złej woli, albo ewidentnej ignorancji w dziedzinie wiedzy o doktrynach politycznych.
I ostrzega: Odpowiedzialni za zbrodnie ludobójstwa są obecnie uznawani na zachodniej Ukrainie za bohaterów. Otacza się tam kultem nawet takich zbrodniarzy jak  Roman Szuchewycz czy Dmytro Kłaczkiwskyj. Głównemu przywódcy i inspiratorowi zbrodni, Stepanowi Banderze, buduje się panteony. Swojego pomnika doczekała się we Lwowie nawet dywizja SS – Hałyczyna, której członkowie wymordowali setki polskich mieszkańców Huty Pieniackiej, Podkamienia czy Palikrów. Jest to chyba jeden istniejący pomnik w Europie wystawiony na chwałę SS-manów! Na Ukrainie działają partie będące przedłużeniem OUN-u, a jak napisał profesor Włodzimierz Pawluczuk, autor książki poświeconej współczesnej Ukrainie  nacjonalizm jako kierunek ideowy cieszy się tam estymą.

O tym, ze istnieje problem odradzania się ludobójczego nacjonalizmu pisze od lat ks. Isakowicz-Zaleski, alarmują portale kresowe.

Prowokacje banderowców   Kłamstwa nazistów ukraińskich są bezkresne
http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=2254
(…)  współczesni spadkobiercy OUN-UPA na Ukrainie fałszują brutalnie historię, próbując przedstawić OUN-UPA jako wojsko ukraińskie, które walczyło z hitlerowskimi Niemcami. Po całym Lwowie odbywa się schizofreniczna maskarada urojonej walki na ulicach miasta jednostek regularnych UPA z Wehrmachtem.

Ludobójstwo / Gloryfikacja UPA i SS Galizien na Ukrainie
http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=121&pkid=125
Strona zbudowana ku przestrodze dla tych, którzy lekceważą sobie odradzający się na "pomarańczowej" Ukrainie faszyzm i nacjonalizm.

"Nasza władza będzie straszna"
http://www.kresy.pl/volgal,aktualnosci?zobacz/nasza-wladza-bedzie-straszna
W niedzielny wieczór 1 stycznia br. około tysiąca osób przeszło centralnymi ulicami Kijowa w marszu z okazji rocznicy urodzin Stepana Bandery.
Uczestnicy marszu skandowali hasła: "Bandera przyjdzie - zaprowadzi porządek", "OUN UPA - uznanie państwowe!", „Bohaterom UPA – chwała! Ukraińcom – silne państwo!”, „UPA – banderowskie wojsko!”, „"Chwała narodowi! Śmierć wrogom!”, „Ukraina ponad wszystko!”.

Nacjonalistyczny marsz we Lwowie
http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/nacjonalistyczny-marsz-we-lwowie
W sobotni wieczór 29 stycznia 2011 r., dla uczczenia rocznicy bitwy pod Krutami, ulicami Lwowa przeszedł zorganizowany przez młodzieżowe środowiska nacjonalistyczne 2-tysięczny marsz z pochodniami.


Podczas marszu wznoszono okrzyki. „Kruty – nie zapomnimy”, „Chwała Ukrainie! Chwała bohaterom!” (zawołanie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów), „Chwała narodowi! Śmierć wrogom!” (zawołanie UNA-UNSO). W marszu wzięło udział około 2 tysięcy osób, głównie młodych chłopców w wieku 16-20 lat.


Marsz firmowała organizacja Autonomicznych Nacjonalistów, blisko współpracująca z szowinistyczną partią „Swoboda”, która ma bezwzględną większość mandatów w Lwowskiej Radzie Miejskiej.


Kolejny marsz z pochodniami na Ukrainie Zachodniej - czy to faszyzm?
http://kresy.info.pl/menu-serwisu/historia/8-kolejny-marsz-z-pochodniami-na-ukrainie-zachodniej-czy-to-faszyzm
W Iwano-Frankowsku 6 marca odbył się marsz z pochodniami z okazji 61 - rocznicy dnia śmierci głównego komendanta UPA i prowydnyka OUN na Ukrainie Romana Szuchewycza.
Podczas marszu centralnymi ulicami miasta kolumna młodych ludzi i weteranów UPA z zapalonymi pochodniami i partyjnymi sztandarami WO "Swoboda" i Kongresu Ukraińskich Nacjonalistów skandowała "Szuchewycz - nasz bohater", "Sława Ukrainie! Bohaterom sława!", "Ukraina ponad wszystko", "Sława nacji! Śmierć wrogom!"

FASZYZM na Ukrainie bez żadnej maski.
http://www.kresykedzierzynkozle.home.pl/page66.php
Informacje z Ukrainy dedykowane Grzegorzowi Motyce, Piotrowi Kościńskiemu i Tatianie Serwetnyk oraz wszystkim innym historykom, politykom i dziennikarzom, którzy wciąż w imię walki z sowietyzmem polubili banderyzm i propagują go w Polsce.
We Lwowie w dniu 15 października odbył się "Marsz nacjonalizmu", poświęcony 69 rocznicy Ukraińskiej Powstańczej Armii i 52 rocznicy śmierci przywódcy ukraińskich nacjonalistów (rewolucyjnym) Stepana Bandery. 
Akcję zorganizowały nacjonalistyczne organizacje ukraińskie: Lwowska obwodowa organizacja społeczna "Patriota Ukrainy", UNA-UNSO, KUN.
Akcja rozpoczęła się pod pomnikiem Stepana Bandery. Uczestnicy utworzyli kolumnę z transparentem z podobiznami prowydnyków Jewhena Konowalca, Stepana Bandery i Romana Szuchewycza. "Kolumna uczestników spod pomnika Stepana Bandery ruszyła pod pomnik Tarasa Szewczenki. Nacjonaliści skandowali patriotyczne hasła: "Chwała Ukrainie - bohaterom chwała", "Chwała zwycięstwu - wodzowi chwała", "Chwała nacji - Śmierć wrogom", "Jedna rasa, jeden naród, jedna ojczyzna - to Ukraina", "Pamiętaj, obcy, tu gospodarzem jest Ukrainiec", "Rewolucja", "Biały człowiek - Wielka Ukraina", "OUN - UPA  uznanie państwowe", "Bandera przyjdzie, zaprowadzi porządek", śpiewali pieśni patriotyczne" - oświadczono w komunikacie.


UPAtrioci znad Wisły.

Nie tylko to powinniśmy wiedzieć. Powinniśmy wiedzieć, że są w Polsce organizacje zaprzyjaźnione ze spadkobiercami skrajnego, ludobójczego nacjonalizmu ukraińskiego, np. NOP i tzw. Autonomiczni Nacjonaliści. Obie te organizacje mają gęby pełne patriotycznego frazesu. Słowo Polska wyrykują przez wszystkie możliwe przypadki.

Narodowe Odrodzenie Polski nawiązało w ubiegłym roku współpracę z partią Swoboda.  Cóż, NOP i lansujący ich uberpatriotyczny portal nacjonalista.pl, jaki jest każdy widzi.

O Autonomicznych Nacjonalistach dowiedziałem po raz pierwszy przy okazji czytania sprawozdania z Marszu Niepodległości. Ów gatunek überpatriotów zaprosił na Marsz Niepodległości organizację UNA-UNSO i Autonomicznych Nacjonalistów z Ukrainy. Tutejsza organizacja AN to środowisko powiązane z kibolami Legii Warszawa.

UNA-UNSO - УНА-УНСО http://www.unaunso.org/
Autonomiczni Nacjonaliści - Автономні націоналісти http://www.reactor.org.ua/ oraz http://opir.info/

Troszku się zirytowałem czemu dałem wyraz w wątku Kto zaprosił na Marsz Niepodległości ukraińskie Misie-Pysie.

Czy powinno mnie zdziwić, że środowisko Autonomów, NOP, nacjonalisty.pl. żwawo przygotowuje się do obchodów Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych? Skoro wrocławskie hitlerzątko robi oprawę dla „Żołnierzy Wyklętych” o czym z dumą ogłasza Piotr Lisiewicz, nie powinno.

Troszku mnię było szarpnęło, gdy przeczytałem relację patriotów, wielce zadowolonych z udziału polskich banderzątek w patriotycznym święcie. Już wcześniej nie dałem wiary bajkom serwowanym mi przez człowieka, który wyglądał (poza odchyłem kibolskim) na rozsądnego, że AN z Ukrainy i rodzinna organizacja Szuchewyczów to sympatyczni skauci.

Ciąg dalszy nastapi..

Brak komentarzy: