piątek, 20 stycznia 2012

Komisja Millera nie wznowi prac. A czy ona jeszcze istnieje?!

Rzecznik rządu Paweł Graś rozgaduje się dzisiaj, że premier nie zdecydował o podjęciu prac komisji Millera. 

- Według zgodnej opinii wszystkich biorących udział w spotkaniu w tej chwili nie ma żadnych przesłanek do wznowienia prac komisji Millera - powiedział po spotkaniu szefa rządu z ekspertami komisji rzecznik rządu Paweł Graś. Podkreślił, że "ustalenia Instytutu Ekspertyz Sądowych z Krakowa nie podważają głównych tez raportu dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy".
Graś zapewnił, że jeśli w toku śledztwa pojawią się jakieś dodatkowe dowody lub okoliczności, które uzasadniałyby zmiany bądź korekty raportu, to eksperci są gotowi do współpracy. - Na chwilę obecną pan premier nie podejmie decyzji o wznowieniu działań komisji - powiedział Graś. Komisja nie wznowi prac. "Nie ma przesłanek"

Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego działa na podstawie art. 140 ustawy prawo lotnicze oraz rozporządzenia wykonawczego wydanego z delegacji ust. 4 tegoż art. czyli rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego i rozporządzenia zmieniającego z z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U. nr Nr 170, poz. 1015, zm Dz. U. z 2010 Nr Nr 69, poz. 442).


Pomijając w tej chwili kwestię konstytucyjności podstawy prawnej powołania jej członków i sposobu działania czyli treści §§ 2a i 14a wprowadzonych rozporządzeniem zmieniającym zastanawiam się czy komisja Millera jeszcze w istnieje a to podstawowa warunek by mogła cokolwiek wznowić (o legalności powołania Millera pisałem blisko dwa lata temu. W lipcu 2010 opinię na ten temat przedstawiło Biuro Analiz Sejmowych).

Otóż!
Według rozporządzenia "zwykła" Komisja jest komisją powoływaną ad hoc. Po zakończeniu prac protokół wraz z całością materiałów zebranych przez Komisję przewodniczący przedstawia do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej poprzez Szefa Sztabu Generalnego, ewentualnie przewodniczący Komisji przed zatwierdzeniem protokołu przez Ministra Obrony Narodowej przedstawia go do zapoznania się ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (§ 13). Z chwilą zatwierdzenia protokołu badania wypadku lub poważnego incydentu lotniczego przez Ministra Obrony Narodowej następuje rozwiązanie Komisji (§ 5). Nu, jasne i logiczne, a na dodatek tak stoi w rozporządzeniu.

Przewodniczący ekstraordynaryjnej komisji powoływanej w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2a, przedstawia protokół wraz z całością materiałów zebranych przez Komisję do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów i informuje o tym Ministra Obrony Narodowej  Nie ma odpowiednika § 5. Zatem czy taka komisja, powołana przecież ad hoc do konkretnego zdarzenia - katastrofy w Smoleńsku - istnieje do końca świata?

Zarówno komisja zwykła monowska (§ 14.) jak premierowska (§ 15. pkt 3)) mogą wznowić BADANIE wypadku w jeżeli wyjdą na jaw nowe okoliczności lub dowody istotne dla sprawy bądź dowody istniejące w dniu wydania orzeczenia nie były znane.

Niby na gruncie rozporządzenia wiadomo przynajmniej, że skoro ta monowska jest już rozwiązana zatem nowa komisja. Ale to by było za proste, albowiem...

niedziela, 1 stycznia 2012

Jak RAZ okupacja i układ współrzędnych

Pierwsza "okupacyjna" część, właściwie nie notka tylko luźne uwagi, komentarz do artykułu Zbudujemy drugą Polskę Wolnego Ziemkiewicza (WRAZa). Z uwagi na służalczych cenzorów o totalitarnych zapędach, tępych pałkarzy broniących myśli wielkiego Wolnego Polaka, odwracającego się plecami do reszty Polaków, nie szukającego  z nimi ani porozumienia, ani sposobu ich pozyskania, postanowiłem budować Czecią Polskę v.ng2. Początkiem budowy jest wszechświatowy patriotyczny bojkot blogu totalitarysty Ziemkiewicza na stronach www.rp.pl :)* i publikuje w obiegu nr 2011/12-587 * Taki żart. Kiepski... wiem, ale nie mogłem się powstrzymać.

Nie rozumiem jak RAZ chce przekonać za pomocą retoryki JMR, Wencla i Lichockiej tych Polaków, których jednocześnie nam nie potrzeba . Rymkiewiczowskie 8-9 milionów wystarczy by naród przetrwał, resztę pies j...ł. Te 8 -9 milionów Wolnych Polaków to wyjątkowe chciejstwo, ale mniejsza o to.

Innej drogi, jak przekonanie części nieprzekonanych, że patrioci są w stanie zapewnić ekonomiczny rozwój i ekonomiczną stabilizację nie widzę. Histeryczna retoryka nadaje się do tego średnio. Patriotyzm, przeciętni ludzie, którzy wcale nie odstają pod względem wymagań od reszty Europy, kupią tylko w pakiecie z bezpieczeństwem dla siebie i najbliższych.

Innej drogi zakładając, że chce się wygrać wybory nie ma. Wygrać mimo, że opozycja ma mocno pod górkę, zaś obóz rządowy ogromną przewagę w mediach. Czy zatem RAZ i inni Wolni Polacy działają nieracjonalnie? Skądże. RAZ nie chce wygrać żadnych wyborów lecz wyzwolić ojczyznę. Impulsem wyzwalającym zmianę celów był oczywiście zamach w Smoleńsku. Zamach, bo tylko w tej perspektywie to wszystko trzyma się kupy i ma choćby teoretyczne szanse na końcowy sukces. Katastrofa, choćby w przy jej wyjaśnianiu rząd dopuścił się nie tylko zaniedbań ale powierzył część suwerennych prerogatyw w obce ręce, lub co najmniej zrezygnował z własnych, nie będzie tak nośna jak mord. Polegli w katastrofie komunikacyjnej? Niepoważne.

Zatem Smoleńsk i religia Smoleńska. Rymkiewicz mówi wprost: jestem wyznawcą [religii smoleńskiej], ponieważ uważam, że to, co wydarzyło się pod Smoleńskiem, jest i pozostanie jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. To będzie przez wieki wspominane, opisywane, analizowane, będzie też jedną z takich dziejowych metafor, które używane są jako klucze otwierające narodową historię.