środa, 25 kwietnia 2012

Hitler też kochał Polaków. Poświęcił nam książkę!

Strona tytułowaTrudno to specjalne, właściwie bibliofilskie, wydanie przyporządkować do jakiegoś gatunku. Tak naprawdę książkę należałoby do zaliczyć bardziej do sztuki epistolograficznej niż literatury. Listy są zwykle drukami  ulotnymi, i nie ma znaczenia czy chodzi o listy miłosne, handlowe, czy gończe. Sonderfahndungsbuch Polen była akurat listem gończym wydanym w formie druku zwartego.


Pierwsze wydanie pochodzi  z lipca 1939 r. Prace nad "książką" rozpoczęto już roku 1937. Materiał do niej zbierał wywiad i mniejszość niemiecka w Polsce. Już po lipcu była uzupełniania (miała kilka wydań) by w końcowym efekcie zawierać około 60.000 nazwisk z polskiej warstwy przywódczej i osób potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu Rzeszy . Na podstawie księgi proskrypcyjnej grupy operacyjne policji bezpieczeństwa (Einsatzgruppen), utworzone w lipcu 1939 r., złożone z funkcjonariuszy Policji Bezpieczeństwa (Sipo) i Służby Bezpieczeństwa Reichsführera SS (SD) dokonywały po wybuchu wojny aresztowań (eksterminacyjna operacja specjalna Tanneberg przeprowadzona pomiędzy 1 września i 26 października oraz szerzej Intelligenzaktion, której koniec przypada kwiecień 1940 r.). Einsatzgruppen były podporządkowane podwójnie: dowództwu poszczególnych armii oraz szefowi Sipo i SD - Reinhardowi Heydrichowi.
Objaśnienie skrótów


Przykładowa strona z nazwiskami na literę BZbrodniami niemieckimi nadal będę się zajmował, ale kończę przysrywki pod adresem Lisiewicza i apologetów kibolstwa. Pochodziłem trochę po stronach kiboli, ich przyjaciół z Polski i zagranicy. Mało się nie porzygałem. To rzeczywiście kwestia smaku.

.

Brak komentarzy: